Intakeraadpleging

Tijdens een intakeraadpleging ligt de focus op het leren kennen van ons als vroedvrouwen en de manier waarop wij werken. We gaan een medisch dossier opstellen aan de hand van jouw gegevens.

Mogelijk aanbod tijdens deze consultatie:

• Vaststellen van de zwangerschap door middel van een bloedname

• Klinisch onderzoek: bloeddruk, urine en gewicht

• Uitleg over het verloop van de zwangerschap, tips bij zwangerschapskwaaltjes

• Emotionele ondersteuning

Geen enkel onderzoek is verplicht, alles is vrijblijvend en naar jouw wens.

Bovendien kan een intakeraadpleging gedurende de hele zwangerschap plaatsvinden, ook indien u pas na de bevalling beroep wenst te doen op een vroedvrouw.